PRE­SI­DENT VAN GUATEMALA De tv-ko­miek die schoon schip zou ma­ken, is nu zelf ver­dacht

Pre­si­dent Jimmy Morales, in op­spraak we­gens cor­rup­tie, vecht voor zijn po­li­tie­ke le­ven nu hij op ram­koers ligt met een VN-com­mis­sie.

NRC Handelsblad - - Buitenland - Door on­ze redacteur

Me­rijn de Waal

De voor­ma­li­ge tv-ko­miek Jimmy Morales werd eind 2015 ge­ko­zen met de be­lof­te een eind te ma­ken aan de en­de­mi­sche cor­rup­tie in Guatemala. Met zijn cam­pag­nes­lo­gan ‘Noch cor­rupt, noch een dief’ om­arm­den kie­zers hem mas­saal als de an­ti-es­ta­blish­ment­kan­di­daat die wel even schoon schip zou ma­ken. Pre­si­dent Jimmy Morales boek­te CICIG de af­ge­lo­pen ja­ren wel suc­ces. Klap­stuk was de ver­vol­ging van Morales’ di­rec­te voor­gan­ger, de be­ruch­te ge­ne­raal b.d. Ot­to Pé­rez Mo­li­na. Hij moest af­tre­den om­dat hij mil­joe­nen weg­sluis­de bij de dou­a­ne.

De volks­woe­de over die af­fai­re leid­de Morales’ ver­kie­zing in. De iro­nie wil dat de­zelf­de on­der­zoe­kers die zo de weg voor Morales pla­vei­den, hem nu ook op de kor­rel ne­men. De cir­kel is he­le­maal rond, nu in dit on­der­zoek ook Ot­to Pé­rez Mo­li­na op­duikt: Morales zou op cam­pag­ne gra­tis een he­li­kop­ter heb­ben mo­gen le­nen van een van Mo­li­na’s mi­nis­ters, nu een voort­vluch­ti­ge. Een van de wei­ni­gen bui­ten Morales’ ei­gen par­tij die het nog op­ne­men voor de ge­plaag­de pre­si­dent is dan ook Ot­to Pé­rez Mo­li­na.

Nog geen twee jaar la­ter is Morales zelf on­der­werp van on­der­zoek. De In­ter­na­ti­o­na­le Com­mis­sie te­gen Straf­fe­loos­heid in Guatemala (CICIG) heeft sa­men met de open­baar aan­kla­ger een voor­on­der­zoek ge­o­pend naar Morales. Ze ver­den­ken hem er­van 6,6 mil­joen...

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.