Sea Shep­herd ziet af van ac­ties te­gen Ja­pan­se sche­pen

NRC Handelsblad - - Buitenland -

De ac­tie­groep Sea Shep­herd, die cam­pag­ne voert te­gen de jacht op wal­vis­sen, heeft ge­zegd dat ze ko­mend sei­zoen Ja­pan­se wal­vis­vaar­ders niet zal las­tig val­len. De op­rich­ter van de groep, Paul Wat­son, leg­de uit dat zijn or­ga­ni­sa­tie niet lan­ger is op­ge­was­sen te­gen de ge­a­van­ceer­de sur­veil­lan­ce-tech­no­lo­gie van de Ja­pan­ners. Met be­hulp daar­van kun­nen ze lang van te­vo­ren zien waar de bo­ten van Sea Shep­herd va­ren en zelf een an­de­re rich­ting kie­zen. „We heb­ben hun geld niet, we heb­ben hun tech­no­lo­gie niet. We moe­ten een an­de­re ma­nier vin­den om hen aan te pak­ken”, zei Wat­son te­gen de Au­stra­li­sche ra­dio. Ja­pan liet we­ten op zijn hoe­de te blij­ven voor Sea Shep­herd. (AFP, BBC)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.