Rech­ter Bra­zi­lië: geen mijn­bouw in be­schermd Ama­zo­ne-re­ser­vaat

NRC Handelsblad - - In het nieuws -

Er komt voor­lo­pig toch geen mijn­bouw in een be­schermd Ama­zo­ne­re­ser­vaat. Een Bra­zi­li­aan­se rech­ter blok­keer­de een vo­ri­ge week ge­pu­bli­ceerd de­creet van de re­ge­ring dat het Ren­ca-re­ser­vaat open­stel­de voor de win­ning van on­der meer goud, ij­zer, ko­per, man­gaan en bauxiet. Vol­gens de rech­ter kan een be­slis­sing over eco­no­mi­sche ex­ploi­ta­tie van het sinds 1986 be­scherm­de na­tuur­ge­bied – met 46.000 vier­kan­te ki­lo­me­ter net wat gro­ter dan Ne­der­land – al­leen ge­no­men wor­den door het con­gres. De re­ge­ring van de con­ser­va­tie­ve pre­si­dent Te­mer wil­de met het pro­ject in­ves­teer­ders trek­ken en de werk­ge­le­gen­heid ver­gro­ten nu het land in een eco­no­mi­sche cri­sis ver­keert. Cri­ti­ci vrees­den dat de na­tuur on­her­stel­baar ver­woest zou wor­den: de ont­bos­sing zou on­der meer lei­den tot ver­lies aan bi­o­di­ver­si­teit. (AFP, Reu­ters)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.