Ha­mas roept hulp in van VN-baas in hu­ma­ni­tai­re cri­sis

NRC Handelsblad - - In het nieuws -

Ha­mas heeft de se­cre­ta­ris-ge­ne­raal van Ver­e­nig­de Na­ties Antó­nio Gu­ter­res woens­dag op­ge­roe­pen tot het op­hef­fen van de Is­ra­ë­lisch-Egyp­ti­sche blok­ka­de van de Ga­za­strook. Dit is vol­gens Ha­mas no­dig om de hu­ma­ni­tai­re cri­sis te stop­pen. Vol­gens de lei­ders van de Pa­les­tijn­se be­we­ging is het op­hef­fen van de blok­ka­de de eni­ge ma­nier om een ein­de te ma­ken aan de hu­ma­ni­tai­re cri­sis in het ge­bied. In een pers­con­fe­ren­tie sprak VN­baas Gu­ter­res na­der­hand van „een van de erg­ste hu­ma­ni­tai­re cri­ses die hij in ve­le ja­ren heeft ge­zien”. (AFP)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.