64 do­den in Raq­qa in strijd te­gen IS

NRC Handelsblad - - In het nieuws -

Bij ge­vech­ten tus­sen het Sy­ri­sche le­ger en Isla­mi­ti­sche Staat zijn in de pro­vin­cie Raq­qa bin­nen 24 uur ze­ker 64 do­den ge­val­len. Dat meld­de het Sy­ri­sche Ob­ser­va­to­ri­um voor de Men­sen­rech­ten woens­dag. Aan re­ge­rings­zij­de kwa­men 26 mi­li­tai­ren om, te­gen­over 38 IS-strij­ders. Het le­ger van van pre­si­dent As­sad pro­beert door het her­o­ve­ren van de stad Raq­qa de na­bij­ge­le­gen pro­vin­cie Deir es­Zor in Oost-Syrië te be­rei­ken. Het is de laat­ste Sy­ri­sche pro­vin­cie die nog in han­den is van IS. In nog geen week tijd vie­len bij ge­vech­ten langs de Eu­fraat 145 do­den. (NRC)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.