Over­stro­min­gen ver­ho­gen kans op uit­brei­ding cho­le­ra

NRC Handelsblad - - Buitenland -

Bij een over­stro­ming in Je­men zijn acht­tien men­sen om het le­ven ge­ko­men. De over­stro­min­gen zijn het ge­volg van aan­hou­den­de re­gen­val. Oog­ge­tui­gen mel­den dat au­to’s en voer­tui­gen in de pro­vin­cie La­hij, in het zuid­wes­ten van het land, door het wa­ter wor­den weg­ge­vaagd. Tien li­cha­men zijn tot dus­ver ge­bor­gen, naar acht men­sen wordt nog ge­zocht.

In­ter­na­ti­o­na­le hulp­or­ga­ni­sa­ties waar­schuw­den eer­der al voor de moes­son. Door re­gen­val zou de cho­le­ra-epi­de­mie die Je­men teis­tert, zich ver­der kun­nen ver­sprei­den. Cho­le­ra wordt on­der an­de­re ver­spreid via uit­werp­se­len. Door aan­hou­den­de re­gen wordt be­smet­te ont­las­ting snel ver­spreid. De We­reld­ge­zond­heids­or­ga­ni­sa­tie schat dat sinds het be­gin van de epi­de­mie vier maan­den ge­le­den, zo’n 2.000 Je­me­nie­ten zijn ge­stor­ven aan cho­le­ra. (Reu­ters)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.