Lo­ka­le ter­reur

NRC Handelsblad - - Opinie -

Wan­neer IS een staat­je krijgt zo­als ma­joor Roe­len voor­stelt, dan heb­ben ze juist een vei­li­ge ha­ven om hun aan­sla­gen te plan­nen en zul­len ze de no­di­ge over­heids­struc­tuur en geld­stroom be­hou­den om de­ze aan­sla­gen uit te voe­ren ( Ver­zwakt IS in stand hou­den is slim­mer, 28/8). Het ka­li­faat van Bagh­da­di had op z’n piek een om­vang van Ts­je­chië en haal­de 50 mil­joen dol­lar per

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.