Fi­na­le

NRC Handelsblad - - Cultuur -

aan­dag­mid­dag zet­te ik met mijn neef­jes en zus de sei­zoens­fi­na­le van Ga­me of Thro­nes op. Na an­der­half uur epi­sche te­le­vi­sie ze­gen we be­vre­digd ach­ter­over. „Wat een show”, zei mijn oud­ste neef­je (11,5) „Ik wil ook een draak”, zei de jong­ste (9). „Ik heb trek”, zei mijn zus, en een kwar­tier la­ter ston­den we in de su­per­markt, waar het in­mid­dels spits­uur was. Bij het groen­te­schap kon­den mijn neef­jes niet op­hou­den met roe­pen hoe ge­wel­dig de­ze laat­ste af­le­ve­ring was, wie het met wie had ge­daan, wie er dood was en hoe fan­tas­tisch de cliff­han­ger waar­mee de kij­ker werd ach­ter­ge­la­ten („Draak!” “On­do­den!” „Draak!” „In­cest!”). Ze gin­gen er zo in op dat ze niet door­had­den dat er een me­de­wer­ker op hen af­kwam.

„Ho­ren die kin­de­ren bij u,” vroeg de me­de­wer­ker aan mijn zus. „Soms wel”, zei ze.

„Ik heb net van een aan­tal men­sen de vraag ge­kre­gen of uw kin­de­ren mis­schien – „Jon­gens!” on­der­brak mijn zus de me­de­wer­ker met­een, „Stil! Sor­ry me­neer, ze wa­ren ge­woon een beet­je en­thou­si­ast.” „Nee, nee, het gaat niet om la­waai,” zei de me­de­wer­ker, „Maar of ze het mis­schien over iets an­ders wil­len heb­ben, som­mi­ge klan­ten moe­ten de­ze af­le­ve­ring van Ga­me of Thro­nes nog zien.” (Voor wie dit niet ge­looft: dit ge­beur­de maan­dag­avond in de AH in de Sarp­ha­ti­straat te Amsterdam). Mijn zus werd vuur­rood. Mijn jong­ste neef­je ver­ze­ker­de al­le om­stan­ders met­een dat er nie­mand dood­ging.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.