Dis­trict 9

NRC Handelsblad - - Televisie Donderdag -

RTL 7, 23.05-1.20u. (Neill Blom­kamp, 2009). Ori­gi­ne­le sci­en­ce­fic­ti­on­film met­po­li­tie­ke in­slag. Een­mil­joen aliens, in­sec­tach­tig, lomp en­ver­slaafd aan­kat­ten­voer, ve­ge­te­ren bij Jo­han­nes­bur­gin een­to­wns­hip on­der­nieu­weApart­heid. De‘shrimps’ (gar­na­len) ar­ri­veer­den eind ja­ren tach­tig in een­en­orm­ruim­te­schip, ver­loe­derd en­hul­pe­loos. De­mens­heidhielp ze, maar­nu­moet­bu­reau­craatWi­kus van­deMer­wein­op­dracht­van­con­cern EMU­de­a­liensnaar­een­ten­ten­kamp­ver bui­ten de­stad­de­por­te­ren. Tij­dens de ont­rui­ming krijgt hij iets in zijn ge­zicht en­be­gint een­k­af­ka­ës­ke trans­for­ma­tie.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.