Ons goeie geld

NRC Handelsblad - - Televisie Donderdag -

NPO 2, 19.10-19.50u. Informatief pro­gram­ma waar­in on­der­zocht wordt hoe Ne­der­lan­ders hun geld uit­ge­ven. Hoe­veel ver­die­nen we, wat ge­ven we uit en waar­aan? Dit on­der­werp is in veel ge­val­len een ta­boe, maar in el­ke af­le­ve­ring van Ons Goeie Geld gun­nen twee stel­len ons een blik in hun le­ven en fi­nan­ci­ë­le rei­len en zei­len. Wat vin­den ze echt be­lang­rijk en waar ge­ven ze hun geld aan uit? En wat valt er uit de­ze keu­zen af te lei­den over hun le­ven? Le­vens­ge­luk blijkt lang niet al­tijd sa­men te han­gen met een goe­de fi­nan­ci­ë­le po­si­tie.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.