The Fifth Ele­ment

NRC Handelsblad - - Televisie Donderdag -

RTL 7, 20.30-23.05u. (Luc Bes­son, 1997). Pe­per­duur post­mo­dern sci­en­ce­fic­ti­on-ex­tra­va­gan­za waar­van het ui­ter­lijk werd be­paald door kos­tuum­ont­wer­per Jean Paul Gaul­tier en strip­te­ke­naar Moe­bi­us. Be­helst het in de 23ste eeuw ge­si­tu­eer­de ver­haal van taxi­chauf­feur Bru­ce Wil­lis in een Me­tro­po­lis-ach­ti­ge stad van de toe­komst, waar­in dui­zen­den kleu­ri­ge lucht­mo­biel­tjes rond­vlie­gen. Hij moet de we­reld red­den en raakt daar­bij, niet ge­heel on­be­grij­pe­lijk, en pas­sant ver­liefd op Mil­la Jo­vo­vich.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.