Mad Dog with Soul

NRC Handelsblad - - Televisie Donderdag -

Can­vas, 23.00-0.35u. Mu­ziek­do­cu­men­tai­re van Jo­hn Ed­gin­ton over de in 2014 over­le­den Brit­se zan­ger Joe Coc­ker, on­der an­de­re be­kend van gro­te hits als You Are So Beau­ti­ful en Un­chain My He­art. Als zes­tien­ja­ri­ge werkt hij als gas­in­stal­la­teur in Shef­field om in het week­end met ei­gen band­jes op te tre­den in pubs. On­der meer zijn op­tre­den op Woodstock in 1969 brengt hem de gro­te be­kend­heid, waar hij zijn le­ven lang niet goed mee om weet te gaan. Aan het woord ko­men Coc­ker’s vrouw, band­le­den, ou­de vrien­den en be­won­de­raars als Jim­my Webb en Bil­ly Joel.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.