Frank­rijk - Ne­der­land

NRC Handelsblad - - Televisie Donderdag -

NPO 3, 20.00-23.10u. Naeen­lan­ge­zo­mer­stop, waar­in­de Ne­der­land­se­vrou­wen­suc­ces­vol wa­ren­me­thet­ver­o­veren­van­deEu­ro­pe­se­ti­tel, be­vin­den­deNe­der­land­se man­nen­zi­chin­een­cru­ci­a­le­wee­kop weg­naar­kwa­li­fi­ca­tie voor­hetWK­voet­bal in Rus­land­vol­gend­jaar. Ko­men­de zon­dag­ont­vangtNe­der­landBul­ga­rije, van­avond­staat­de­las­ti­ge­uit­wed­strijd te­genFrank­rijk op­het­pro­gram­ma, ge­speel­din­hetStade­deFran­cein Pa­rijs. Ver­lies leidt bij­na ze­ker tot het mis­sen­van­hett­wee­dee­ind­toer­nooi­op rij. De­voor­be­schou­wing­be­gintom 20.00uur, de­wed­strij­dom20.45uur.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.