Zo­mer­avond­con­cert

NRC Handelsblad - - Televisie Donderdag -

NPO Ra­dio 4, 20.00-22.30u. Het Zo­mer­avond­con­cert komt recht­streeks uit Utrecht waar de­ze week het Fes­ti­val Ou­de Mu­ziek wordt ge­hou­den op di­ver­se lo­ca­ties ver­spreid over de stad. De Ne­der­land­se Bach­ver­e­ni­ging, on­der lei­ding van Jos van Veld­ho­ven, brengt in Ti­voliVre­den­burg en­ke­le van de mooi­ste en meest groot­scha­li­ge can­ta­tes van Die­trich Bux­te­hu­de ten ge­ho­re. Bach had er een voet­tocht van 400 ki­lo­me­ter voor over om in Lübeck de Abend­mu­si­ken van Bux­te­hu­de bij te kun­nen wo­nen. Klap­stuk is Muss der Tod, een klaag­zang op de dood van Bux­te­hu­des va­der.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.