Na­tuur­ge­weld in Texas drukt olie­prijs

NRC Handelsblad - - Economie -

De tro­pi­sche storm Har­vey in de olie­staat Texas drukt de olie­prij­zen. Ener­gie­be­drij­ven als ExxonMo­bil en Che­vron za­gen de koers licht da­len, tot een half pro­cent. Som­mi­ge olie­con­cerns heb­ben raf­fi­na­de­rij­en moe­ten stil­leg­gen. Dat gold ook voor ExxonMo­bil, dat de in om­vang twee­de in­stal­la­tie van het land uit pro­duc­tie nam. (NRC)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.