‘Alex’ Sverev ver­ras­send uit­scha­keld in New York

NRC Handelsblad - - Sport -

De Duit­se ten­nis­ser Alexan­der Zverev is ver­ras­send uit­ge­scha­keld in de twee­de ron­de van de US Open. In New York ging de als vier­de ge­plaatste spe­ler on­der­uit te­gen Bor­na Co­ric. De Kro­aat won de par­tij met 3-6, 7-5, 7-6 (1) en 7-6 (4). Zverev werd ge­zien als een van de kans­heb­bers op de ti­tel bij de US Open om­dat hij met de toer­nooi­ze­ges in Montre­al en Was­hing­ton naar het grand­slam­toer­nooi was ge­ko­men. In Ca­na­da was hij in de fi­na­le te sterk voor Ro­ger Fe­de­rer.

De jon­ge De­nis Shap­oval­ov liet zijn ta­lent zien op het cen­tre court. De acht­tien­ja­ri­ge Ca­na­dees re­ken­de in het Arthur As­he Sta­di­um in drie sets af met de als acht­ste ge­plaatste Frans­man JoWil­fried Tson­ga (32) en stoot­te door naar de der­de ron­de: 6-4, 6-4 en 7-6 (3). Shap­oval­ov geldt als gro­te be­lof­te. Hij ver­sloeg de­ze zo­mer al Ra­fael Na­dal in het mas­ters­toer­nooi van Montre­al. (ANP) was de 34-ja­ri­ge wiel­ren­ster de snel­ste in de mas­sa­sprint. De Ita­li­aan­se Ma­ria Con­fa­loni­e­ri ein­dig­de op de twee­de plaats en de Duit­se Li­sa Bren­nau­er als der­de. An­ne­miek van Vleu­ten bleef aan de lei­ding in het al­ge­meen klas­se­ment. (ANP) Dor­jsu­ren wint goud bij WK

Su­miya Dor­jsu­ren heeft woens­dag bij de WK ju­do goud ge­won­nen de klas­se tot 57 ki­lo. De ju­do­ka uit Mon­go­lië ver­sloeg in de fi­na­le de Ja­pan­se Tsu­ka­sa Yo­s­hi­da en maak­te daar­mee een ein­de aan de Ja­pan­se he­ge­mo­nie die vier WK’s duur­de. Mar­griet Bergstra werd al in de eer­ste ron­de uit­ge­scha­keld. De 24ja­ri­ge ju­do­ka ver­loor bin­nen een hal­ve mi­nuut op ip­pon van de Por­tu­ge­se Tel­ma Mont­ei­ro. (NRC)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.