NVWA: win­ke­le­ti­ket­ten wa­ren in or­de

NRC Handelsblad - - In Het Nieuws -

De Ve­ge­ta­ri­sche Sla­ger hoeft pro­duct­na­men op win­kel­ver­pak­kin­gen niet aan te pas­sen. Dat heeft de Ne­der­land­se Voed­sel- en Wa­ren­au­to­ri­teit (NVWA) be­kend­ge­maakt. Be­gin ok­to­ber gaf de toe­zicht­hou­der het be­drijf een waar­schu­wing naar aan­lei­ding van de pro­duct­na­men op hun web­si­te. Vol­gens de NVWA zijn pro­duct­na­men als ‘kipstuck­jes’ en ‘ge­rook­te speck­jes’ mis­lei­dend en over­treedt het be­drijf daar­mee de Wa­ren­wet. De pro­duct­na­men op de si­te zijn in­mid­dels aan­ge­past. (NRC)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.