Sa­ti­risch film­pje Zon­dag met Lu­bach

NRC Handelsblad - - In Het Nieuws -

De vier hoofd­re­dac­teu­ren zijn niet de eer­sten die een pa­ral­lel met in­fec­tie­ziek

te­be­strij­ding trok­ken. Af­ge­lo­pen zon­dag liet Zon­dag met Lu­bach een film­pje zien over Non­sen­si­cal Rif­le Ad­dic­ti­on (NRA), een in­fec­tie­ziek­te die zich ra­zend­snel over de VS ver­spreidt, van ou­ders op kind kan over­gaan, voor­al het plat­te­land en het Con­gres teis­tert, maar niet de grens over­komt. Het film­pje is in­mid­dels ra­zend po­pu­lair en al meer dan een mil­joen keer be­ke­ken.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.