Zon­dag met Lu­bach wint prijs voor po­pu­lair­ste tv-pro­gram­ma

NRC Handelsblad - - In het nieuws -

Zon­dag met Lu­bach (VPRO) is don­derAMSTERDAM. dag­avond be­kroond met de Te­le­vi­zier-Ring, de pu­blieks­prijs voor het bes­te tv-pro­gram­ma. Lu­bach is in drie jaar tijd uit­ge­groeid tot een in­vloed­rijk opi­nie­ma­ker. Zon­dag met Lu­bach be­gon in no­vem­ber 2014 met slechts 340.000 kij­kers (markt­aan­deel 4 pro­cent) en heeft er dit jaar ge­mid­deld 1,2 mil­joen (16 pro­cent). In zijn pro­gram­ma com­bi­neert Lu­bach sa­ti­re met po­li­tie­ke opi­nie en cam­pag­ne­jour­na­lis­tiek. Zijn groot­ste hit tot nu toe was vo­rig jaar de vi­deo ‘The Ne­ther­lands wel­co­mes Trump in his own words’. Als we er­mee op CNN ko­men, haal ik kro­ket­ten, zei hij voor­af te­gen zijn re­dac­tie. Het film­pje haal­de veel Ame­ri­kaan­se zen­ders, werd op YouTu­be 36 mil­joen keer be­ke­ken, en kreeg na­vol­gers in ver­schil­len­de an­de­re lan­den. (NRC)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.