78

NRC Handelsblad - - Binnenland -

pro­cent van de in­ge­schre­ven pa­ti­ën­ten had vol­gens on­der­zoeks­bu­reau Ni­vel in 2016 één of meer ge­de­cla­reer­de con­tac­ten met de huis­arts, iets meer dan in 2015. Voor­al het aan­tal te­le­fo­ni­sche en lan­ge con­sul­ten steeg de laat­ste vijf jaar.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.