Ver­trou­wen

NRC Handelsblad - - Achter Pagina -

In mijn wijk zijn ze weer op pad ge­weest, de scho­lie­ren van groep ze­ven van de ba­sis­school om de hoek. Kin­der­post­ze­gels ver­ko­pen. Het valt me op dat ze streng ge­ïn­stru­eerd zijn, want ze mo­gen niet bin­nen­ko­men, zeg­gen ze. Dan staat er een schat­tig meis­je voor de deur. We ken­nen el­kaar, ze laat wel eens mijn hond uit. Ik no­dig haar uit om de be­stel­ling even op te ne­men in mijn war­me woon­ka­mer. Ze kijkt me met gro­te ogen aan en vraagt „Bent u te ver­trou­wen?” Mie­ke Kerk­hof Le­zers zijn de au­teur van de­ze ru­briek. Een Ik­je is een per­soon­lij­ke er­va­ring of anek­do­te in maxi­maal 120 woor­den. In­stu­ren via ik@nrc.nl

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.