Vir­tu­oos ge­com­po­neer­de aha-er­leb­nis

NRC Handelsblad - - De Gids -

Ton­deLeeuw, Beet­ho­ven, Evan­ge­lis­ta, Ha­kooz, Mo­zart, Ralph van Raat, Re­si­den­tie Or­kest o.l.v. EdSpan­jaard. Ge­hoord: 12/10, Lau­rens­kerk, Rot­ter­dam. Nog­te­ho­ren: 14/10, Ko­nink­lijk Con­ser­va­to­ri­um, DenHaag. 4 *#

lag het te ver­stof­fen in de ar­chie­ven van het Do­cu­men­ta­tie­cen­trum voor Ne­der­land­se Mu­ziek. Ge­luk­kig kwam een me­de­wer­ker het ver­lo­ren ge­waan­de Pi­a­no­con­cert van Ton de Leeuw op het spoor. Don­der­dag gaf Ralph van Raat met het Re­si­den­tie Or­kest on­der Ed Span­jaard de We­reld­pre­mi­è­re.

In de Rot­ter­dam­se Lau­rens­kerk bleek het werk een vir­tu­oos ge­com­po­neer­de aha-er­leb­nis die in drie de­len langs de cen­tra van de vroeg-twin­tig­ste-eeuw­se mu­ziek voert. Frans: de ge­wichts­lo­ze pi­a­noa­ra­bes­ken die zich in de ope­nings­ma­ten sier­lijk rond kab­be­len­de kla­ri­net­ten en cel­li vlech­ten. Of het ‘An­dan­te sos­te­nu­to’ dat met een flu­we­len fluit­so­lo een ver­re sfe­ri­sche ver­want is van het lang­za­me deel uit Ravels Pi­a­no­con­cert in G. De scher­pe, bij vla­gen bij­ten­de rit­miek in de hoek­de­len ver­ra­den een in­vloed van Bartók, ter­wijl de spot­ten­de fa­got, iro­ni­sche sna­re-rof­fels en pes­te­ri­ge trom­pet­lijn­tjes in de fi­na­le naar Sjostako­vitsj rie­ken. Ne­der­lands, want des Wil­lem Pij­pers: de con­se­quent ge­han­teer­de oc­to­to­ni­sche toon­lad­der. En toch, on­danks al­le in­vloe­den en ont­le­nin­gen sche­mert er ook al iets vin­ta­ge De Leeuws in de no­ten.

Van Raats spel was af­wis­se­lend licht en plooi­baar, zo­als in de prach­tig uit­ge­voer­de so­lo­ca­dens in het eer­ste deel, en pun­tig in de rap­pe rit­mi­sche pas­sa­ges. Ook Span­jaard zet­te met het Re­si­den­tie Or­kest in op trans­pa­ran­tie. Knap, want geen si­ne­cu­re in de galm­rij­ke akoes­tiek van de Lau­rens­kerk, al klon­ken de cli­maxen van de weer­om­stuit wat over­ge­con­tro­leerd. Joep Chris­ten­husz

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.