Ko­nings­paar in Por­tu­gal

NRC Handelsblad - - Televisie Vrijdag -

NPO 2, 22.55-23.30u. Ver­slag van het staats­be­zoek dat ko­ning Wil­lem-Alexan­der en ko­nin­gin Máxi­ma de­ze week brach­ten aan Por­tu­gal. In Lissabon pakt het ko­nings­paar de tram naar de oud­ste volks­wij­ken van de stad, In­ten­ten­de en Mour­aria, om over de op­bouw van die wij­ken te pra­ten met on­der an­de­re een kap­per en vuil­nis­man­nen. Hoe her­stel­len die wij­ken zich na de eco­no­mi­sche cri­sis, die hard toe­sloeg in Por­tu­gal? Mour­aria geldt ook als de ge­boor­te­grond van de fa­do. Over dat ty­pisch Por­tu­ge­se le­vens­lied komt fa­do­zan­ge­res Cris­ti­na Bran­co aan het woord.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.