Nog een top­man weg we­gens cor­rup­tie

NRC Handelsblad - - Economie -

Op de dag dat Sams­ung lie­ten we­ten op een re­cord­winst af te ste­ve­nen, ver­loor het zo’n an­der­half pro­cent op de beurs. De re­den: het ver­ras­sen­de ver­trek van top­man Kwon Oh-hyun van de elek­tro­ni­ca­tak. In een toe­lich­ting lijkt hij on­der meer te ver­wij­zen naar een groot cor­rup­tie­schan­daal waar het con­cern in ver­wik­keld is ge­raakt. (ANP)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.