Ver­moe­de­lijk wolf dood­ge­re­den in Ove­r­ijs­sel, bij Duit­se grens

NRC Handelsblad - - In Het Nieuws -

In de buurt van het Ove­r­ijs­sel­se dorp Kloos­ter­haar is de­ze maan­dag­och­tend ver­moe­de­lijk een wolf dood­ge­re­den. Om­stan­ders za­gen dat het dier rond acht uur door een taxi werd ge­raakt, meldt RTV Oost. Het is nog niet ze­ker of het om een wolf gaat, „maar het lijkt er wel op”, zegt Leo Linn­artz van stich­ting Wol­ven in Ne­der­land. Het dier zou wor­den over­ge­bracht naar het Dut­ch Wild­li­fe He­alth Cen­ter. DNA­mon­sters wij­zen bin­nen een week uit of het een wolf be­trof en zo ja, uit wel­ke roe­del die af­kom­stig was. Het dier is dicht bij de Duit­se grens aan­ge­re­den. Ver­moe­de­lijk komt het dier uit Duits­land, net als eer­der in Ne­der­land ge­sig­na­leer­de wol­ven. Als het dood ge­von­den dier inderdaad een wolf was en geen wolf­hond of groot­jak­hals, is het de vier­de keer dit jaar dat in Ne­der­land een wolf is ge­sig­na­leerd. (NRC)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.