Ruim 400 do­den nu

NRC Handelsblad - - In het nieuws -

In het grens­ge­bied tus­sen Iran enIrak zoe­ken red­ding­wer­kers naar over­le­ven­den van de aard­be­ving die de­re­gio zon­dag­avond teis­ter­de. Het do­den­tal is ge­ste­gen naar bo­ven de vier­hon­derd. In Iran kwa­men ze­ker 407 men­sen omen raak­ten er 7.156 ge­wond. Aan Iraak­se zij­de vie­len ze­ven do­den en meer dan vijf­hon­derd ge­won­den. Dat meldt pers­bu­reau APop­ba­sis van ge­ge­vens van de au­to­ri­tei­ten. De­kans dat red­ding­wer­kers nog over­le­ven­den on­der het puin vin­den wordt met het uur klei­ner. De­aard­be­ving had een kracht van 7,3 op de Rich­ter-schaal.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.