Rap­per Lil’ Klei­ne wint als eer­ste Ne­der­lan­der Best World­wi­de Act bij Eu­ro­pe­se MTV Awards

NRC Handelsblad - - Cultuur -

Rap­per Lil’ Klei­ne is zon­dag­avond in de prij­zen ge­val­len tij­dens de uit­rei­king van de MTV Eu­ro­pean Mu­sic Awards (EMA’s), die dit jaar in Londen zijn uit­ge­reikt. De rap­per sleep­te een MTV EMA voor Best World­wi­de Act in de wacht. Hij is daar­mee de eer­ste Ne­der­lan­der ooit die in de­ze ca­te­go­rie wint.

Lil’ Klei­ne won af­ge­lo­pen week al tij­dens een pre­par­ty in de ca­te­go­rie Best Dut­ch Act. Hij liet daar­mee Chef’Spe­ci­al, Boef, Roxe­an­ne Ha­zes en Lu­cas & Ste­ve ach­ter zich. De rap­per maak­te daar­mee kans op de prijs voor Best World­wi­de Act, waar­in al­le na­ti­o­na­le win­naars het te­gen el­kaar op­na­men. De Am­ster­dam­se rap­per, die in het echt Jo­rik Schol­ten heet, was zon­dag­avond niet de eni­ge Best World­wi­de Act. In to­taal wa­ren ze­ven win­naars in de­ze ca­te­go­rie.

De award voor bes­te elek­tro­ni­sche act ging naar dj Da­vid Guet­ta. Shawn Men­des was dit jaar de gro­te win­naar van de MTV Eu­ro­pean Mu­sic Awards. Het 19-ja­ri­ge Ca­na­de­se pop­idool won de award voor bes­te ar­tiest, bes­te song en bes­te fans. (ANP)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.