Werk­ne­mers Unox Oss leg­gen het werk voor de vijf­de keer neer

NRC Handelsblad - - Economie -

Werk­ne­mers van Unox in Oss heb­ben maan­dag­avond op­nieuw voor 24 uur het werk neer­ge­legd. Het is al de vijf­de keer de­ze maand dat zij ac­tie­voe­ren voor be­houd van on­der meer hun pen­si­oen, nu de fa­briek waar zij wer­ken een nieu­we ei­ge­naar krijgt. Moe­der­be­drijf Uni­lever ver­koopt de fa­briek, waar worst, soe­pen en sau­zen wor­den ge­maakt, aan vlees­ver­wer­ker Zwa­nen­berg. Die wil mor­re­len aan de ar­beids­voor­waar­den, met na­me de pen­si­oe­nen. De cir­ca drie­hon­derd werk­ne­mers wil­len daar­voor com­pen­sa­tie van Uni­lever. Ook ei­sen zij ga­ran­ties over be­houd van werk­ge­le­gen­heid. Dins­dag­och­tend pro­tes­te­ren de werk­ne­mers in het cen­trum van Oss. Daar houdt on­der meer voor­ma­lig SP-lei­der en oud-Unox­me­de­wer­ker Jan Ma­rij­nis­sen een toe­spraak. (ANP)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.