DEEL EEN

Real Crime (Netherlands) - - DE STAAT VS CHARLES MANSON -

Het Manson Fa­mi­ly-pro­ces was een van de be­rucht­ste Ame­ri­kaan­se moord­za­ken van de twin­tig­ste eeuw en een enorm me­dia­cir­cus, ge­or­ke­streerd door een cha­ris­ma­ti­sche gek. In de­ze twee­de­li­ge Manson-re­por­ta­ge on­der­zoe­ken we hoe de ver­hou­din­gen bin­nen de­ze Fa­mi­ly in de rechts­zaal aan het licht kwa­men en waar­om de schok­ken­de mis­da­den gro­te in­druk maak­ten op al­le la­gen van de Ame­ri­kaan­se be­vol­king.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.