Ge­dumpt in een vat

Real Crime (Netherlands) - - JIMMY HOFFA -

‘Litt­le Ralp­hie’ Pi­car­do is een an­de­re spijt­op­tant die de FBI heeft voor­zien van in­for­ma­tie over het lot van Hof­fa. Hij ver­tel­de de fe­de­ra­le agen­ten dat Sal­ly Bugs en de And­ret­ta-broers Hof­fa had­den ver­moord in op­dracht van To­ny Pro. Daar­na stop­ten ze het li­chaam in een 200-li­ter­vat en lie­ten Ga­te­way Trans­porta­ti­on het vat naar de oost­kust ver­voe­ren. Als dit waar is, dan kan Hof­fa on­der het Gi­ants-sta­di­on zijn be­gra­ven.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.