HET ZICH HERHALENDE VERKEERSONGEVAL

HET BLOED NA EEN DODELIJK ON­GE­LUK LEEK HET BE­GIN VAN DE OB­SES­SIE VAN SLI­VKO TE ZIJN.

Real Crime (Netherlands) - - DE WELPENKILLER -

Het in­ci­dent waar­van al­ge­meen wordt aan­ge­no­men dat het Sli­vkos la­te­re fan­ta­sie­ën voed­de, vond plaats op een zo­mer­dag in 1961. Sli­vko was on­der­weg toen een dron­ken au­to­mo­bi­list de con­tro­le over zijn voer­tuig ver­loor. In een druk­ke straat reed hij recht op een groep Jon­ge Pi­o­niers in. Sli­vko her­in­nert zich het beeld van het stervende kind. De jon­gen was on­ge­veer 13 jaar oud en was keu­rig ge­kleed in een schoon over­hemd, strop­das en nieu­we, zwar­te, glim­men­de schoe­nen. Zijn bloed zou zich heb­ben ver­mengd met de die­sel die uit de au­to op het as­falt lek­te. Men­sen stroom­den toe om te hel­pen en ie­mand til­de het kind op. De jon­gen was al be­wus­te­loos en be­gon met zijn be­nen te trek­ken. Het hoofd en de ar­men van het kind hin­gen slap toen hij werd weg­ge­dra­gen. Sli­vko ver­klaar­de ach­ter­af dat het on­ge­luk hem in een lang­du­ri­ge schok­toe­stand had ge­bracht.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.