ANA­T­O­LY SLI­VKO

Real Crime (Netherlands) - - DE WELPENKILLER -

BE­KEN­DE MOOR­DEN: 7

AC­TIE­VE PE­RI­O­DE: 1964 – 1985 MA­NIER VAN WER­KEN: Sli­vko lok­te jon­gens uit zijn Pi­o­niers­groep de bos­sen in. Hij ver­tel­de hen dat ze mee­de­den aan he­ro­ï­sche we­ten­schap­pe­lij­ke ex­pe­ri­men­ten of hem hiel­pen bij het schrij­ven van een boek. Een­maal daar film­de hij zich­zelf ter­wijl hij hun li­cha­men in ver­schil­len­de hou­din­gen leg­de of op­hing, voor­dat hij hun li­cha­men voor het oog van zijn lo­pen­de ca­me­ra ver­mink­te. Je kunt stel­len dat zijn stijl­ken­merk be­stond uit

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.