AND­REI CHI­KA­TILO

Real Crime (Netherlands) - - DE WELPENKILLER -

BE­KEN­DE MOOR­DEN: 52

AC­TIE­VE PE­RI­O­DE: 1978 – 1990 MA­NIER VAN WER­KEN: Chi­ka­tolo pleeg­de zijn eer­ste mis­daad veer­tien jaar na­dat Sli­vko was be­gon­nen. Hij richt­te zich als le­raar en la­ter als rei­zen­de klerk op de al­ler­kwets­baar­sten die hij on­der­weg ont­moet­te. Hij lok­te straat­ar­me kin­de­ren en jon­ge vrou­wen de dood in on­der de be­lof­te van voed­sel of geld. Hij ge­bruik­te daar­na zijn mes om hun li­cha­men te ver­min­ken, sneed de­len van hun ge­zicht weg en ver­wij­der­de

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.