ALLESKUNNER

Vinyl Magazine - - NIEUWS -

Qua vorm­ge­ving zit het er­gens tus­sen een Dy­son-strof­zui­ger, een kof­fie­zet­ap­pa­raat en een gram­mo­foon uit de tijd van Edi­son. En qua func­ties zit het er niet eens heel ver van af. De­ze Kozmop­ho­net is een mo­du­lai­re pla­ten­spe­ler (de eer­ste ter we­reld vol­gens de ma­kers) met een kar­re­vracht aan ex­tra kunst­jes. Zo is de hoorn een af­neem­ba­re blue­tooth-spea­ker en fun­geert de ci­lin­der als am­bient light (be­dien­baar met je te­le­foon). In de ci­lin­der zit ook nog een in­stel­ba­re ho­lo­gra­fi­sche dis­play én je kan je te­le­foon draad­loos op­la­den aan de bo­ven­kant. Voor­uit, stof­zui­gen en kof­fie­zet­ten kan hij dan weer niet. Toen het ap­pa­raat de­ze zo­mer op Kick­star­ter was ge­zet, werd bin­nen een dag het streef­be­drag van $30.000 dol­lar al over­schre­den. Uit­ein­de­lijk stop­te de tel­ler na ruim $155.000. De ear­ly bird-prij­zen op Kick­star­ter be­gon­nen bij $249, de re­gu­lie­re prijs wordt ca. $700.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.