NIEU­WE HORIZONTEN

Vinyl Magazine - - GROOVY GOODIES -

Im­por­teur HNNY le­vert sinds en­ke­le maan­den de pla­ten­spe­lers van het nieu­we Ita­li­aan­se merk New Ho­ri­zon. Er zijn drie mo­del­len le­ver­baar, met tel­kens een dik­ke­re bo­dem­plaat. Ken­mer­kend voor New Ho­ri­zon is het spe­ci­aal ont­wor­pen veer­sys­teem om de mo­tor te ont­kop­pe­len. In­stap­mo­del GD1 (zie foto) wordt ge­le­verd voor een schap­pe­lijk be­drag van €399, in­clu­sief ele­ment. ne­who­ri­zonau­dio.com | hnny.nl

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.