LUMP – LUMP

Vinyl Magazine - - REVIEWS - Dead Oceans (jh)

Op de hoes van LUMP staat een vor­me­lo­ze bal rood haar. Lau­ra Mar­ling en Mi­ke Linds­ay (LUMP) doen hun best hun eer­ste sa­men­wer­king een zo on­per­soon­lijk mo­ge­lijk ka­rak­ter te ge­ven. De even vor­me­lo­ze naam van de band, te­vens de ti­tel van het al­bum, be­na­drukt dat. En om dat nog ex­tra kracht bij te zet­ten heb­ben Mar­ling en Linds­ay de cre­dits van de plaat ook op mu­ziek ge­zet. ‘Lump is a pro­duct’ be­gint Mar­ling de laat­ste track op kant B, om ver­vol­gens op te som­men wie er al­le­maal mee­werk­ten. LUMP is een fraaie ont­moe­ting tus­sen de dro­me­ri­ge folk­stem van Lau­ra Mar­ling en de al even dro­me­ri­ge folk­tro­ni­ca van Tungg’s Mi­ke Linds­ay. Ze ble­ken fan van el­kaar werk en dat was vol­doen­de voe­dings­bo­dem voor een vrucht­ba­re sa­men­wer­king. Een span­nen­de plaat: dro­me­rig, zwe­ve­rig en sfeer­vol. Hoog­te­punt is toch wel ‘Hand Hold He­ro’, met een van Don­na Sum­mer (lees: Gi­or­gio Moro­der) ge­leen­de syn­the­si­zer.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.