GALLOWSTREET HOT LAVA SEX MA­CHI­NE

Vinyl Magazine - - NIEUWS - V2 (br)

Wat is dit een rij­ke plaat! Zorg­vul­dig en uit­ge­breid ge­or­ke­streerd, zo­als je mag ver­wach­ten van een brass band in de New Or­leans-stijl. De­ze stijl is wel de toe­komst in ge­trok­ken, zo­als de Del­o­rean-ach­ti­ge au­to die op de cover prijkt van Hot Lava Sex Ma­chi­ne. Gallowstreet stijgt op door on­der an­de­re hip­hop, soul, jazz en funk te ge­brui­ken. Het al­bum is een schat­kist voor hip­hop ar­ties­ten en producers. Uit elk num­mer valt wel een ge­wel­di­ge sam­ple te ro­ven, zo­als dat vaak ge­beurd is met Bon­go Rock van The In­cre­di­ble Bon­go Band, ook een in­stru­men­taal al­bum. Maar waar veel in­stru­men­ta­le pla­ten al snel af­zak­ken tot lift­mu­ziek, houdt de neo-brass van Gallowstreet je voort­du­rend in zijn greep. De al­bum­ti­tel lijkt on­waar­schijn­lijk als om­schrij­ving van de in­houd, maar ver­domd, ze le­ve­ren als een lood­gie­ter in een por­no­film. So­wie­so sexy dus, maar ook heet en lava, om­dat de num­mers op het he­le al­bum dam­pend en vloei­end zijn. Een ma­chi­ne, om­dat met na­me de rit­me­sec­tie re­te­s­trak is en blijft gaan. Een luis­ter­feest­je.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.