BLACK STO­NE CHER­RY – FA­MI­LY TREE

Vinyl Magazine - - NIEUWS - Mas­cot Re­cords (jhe)

Op het zes­de al­bum van de Sou­t­hern roc­kers Black Sto­ne Cher­ry, draait het al­le­maal om fa­mi­lie en af­komst. Mu­zi­kaal bren­gen ze een eer­be­toon aan hun hel­den, waar­on­der Cream, Mud­dy Wa­ters en the Fa­ces. On­ver­vals­te blues­rock dus, maar de groep weet ook te ver­ras­sen met bla­zers, een gos­pel­or­gel­tje en uit­stap­jes rich­ting funk en coun­try. De al­bum­ti­tel Fa­mi­ly Tree kun je bo­ven­dien let­ter­lijk ne­men, want de vijf­ja­ri­ge zoon van zan­ger/gi­ta­rist Chris Ro­bert­son doet mee op een num­mer en de track ‘My Last Bre­ath’ gaat over on­breek­ba­re fa­mi­lie­ban­den. (Na-)zo­mer­se niets-aan­de-hand-mu­ziek om op stand­je 10 en met het dak wijd open, over uit­ge­strek­te strand­we­gen te crui­sen. Bij ge­brek aan een ca­brio en open wa­ter, mag je ook ge­woon de raam­pjes naar be­ne­den draai­en en het plaat­se­lij­ke zand­pad teis­te­ren. Het ge­voel blijft ge­ga­ran­deerd het­zelf­de. Op 10 no­vem­ber staan ze in 013 in Til­burg.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.