Star Trek Com­mu­ni­ca­tor

NERD ALERT

Web Designer Magazine - - Hot Stuff -

www.the­wand­com­pa­ny.com

ca. € 130 Het Brit­se be­drijf The Wand Com­pa­ny maakt re­pli­ca’s van be­ken­de gad­gets uit Doc­tor Who en Star Trek. Het zijn geen plas­tic func­tie­lo­ze prul­len, maar uni­ver­se­le af­stands­be­die­nin­gen. Hun nieuwste cre­a­tie, de le­gen­da­ri­sche com­mu­ni­ca­tor van Cap­tain Kirk uit de eer­ste se­rie, kan meer. Het is een ech­te com­mu­ni­ca­tor, een soort ver­leng­stuk van je smartpho­ne. Hij werkt via blue­tooth. Als je ge­beld wordt, speelt hij Star-trek-bliep­jes af. Wan­neer je de an­ten­ne­grill open­klapt, neem je het ge­sprek aan en kun je met el­kaar com­mu­ni­ce­ren.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.