HUI­DI­GE STA­TUS VAN HTML 5.2

Web Designer Magazine - - Creatief Met CSS4 & Html 5.1 -

In plaats van de spe­ci ica­ties vol­le­dig te her­zien, wor­den ze nu op een meer in­cre­men­te­le wij­ze ge­schre­ven. Dat be­te­kent dat nieu­we func­ties soe­pe­ler en snel­ler ge­ïm­ple­men­teerd kun­nen wor­den. HTML 5.2 staat nog in de kin­der­schoe­nen, maar het goe­de nieuws is dat jij daar­aan kunt bij­dra­gen! Het W3C ont­wik­kelt de spe­ci ica­ties op een opens­our­ce ma­nier via zijn Git­hub-pa­gi­na. Ie­der­een kan sug­ges­ties doen en ver­zoe­ken om co­de toe te voe­gen of te wij­zi­gen (pull-re­quest) en al­le an­de­re nor­ma­le din­gen te doen die een opens­our­ce-pro­ject biedt voor­dat het naar de vol­gen­de fa­se in de le­vens­cy­clus van de spe­ci ica­tie gaat. Wil je mee­doen, ga dan naar git­hub.com/w3c/html!

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.