Links

Web Designer Magazine - - Workshops -

Er zijn veel plug-ins en ex­ten­sies be­schik­baar voor Sketch, waar­door je er al­le kan­ten mee op kunt. Dat maakt die app heel han­dig.

Links­bo­ven

Het is slim om eerst ver­trouwd te ra­ken met de in­ter­fa­ce van Sketch. Je komt er snel ach­ter dat die veel over­een­kom­sten met an­de­re de­sign-apps heeft.

Rechts­bo­ven

In eer­ste in­stan­tie lijkt het als­of Sketch niet over veel tools be­schikt, maar het zijn er be­hoor­lijk wat en je kunt ze in de werk­balk aan je wen­sen aan­pas­sen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.