Links­bo­ven

Web Designer Magazine - - Workshops -

Zo­dra je met de Con­tent Ge­ne­ra­tor aan de slag gaat, merk je hoe han­dig die plug-in is. Je zult snel niet meer zon­der wil­len.

Rechts­bo­ven

Met de Con­tent Ge­ne­ra­tor plug-in voeg je niet al­leen a beel­din­gen toe, je kunt er ook wil­le­keu­ri­ge na­men en an­de­re con­tent mee ge­ne­re­ren zo­als num­mers en dum­my-tekst.

Rechts

Het de­sign is bij­na klaar, het eni­ge wat nog moet ge­beu­ren, is het af­ron­den van de chat­sec­tie met meer op­mer­kin­gen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.