HTML pro­gram­me­ren als een pro

Bij ie­de­re re­vi­sie wor­den er nieu­we elementen en API’S aan HTML toe­ge­voegd. We kij­ken hier naar een paar van de nieuw­ste die je mis­schien ge­mist hebt.

Web Designer Magazine - - Inhoud -

Leer hoe je als een ex­pert pro­gram­meert.

<PICTURE>

Het <picture>-ele­ment wordt ge­bruikt om ver­schil­len­de ver­sies van een a beel­ding te ver­stu­ren, a han­ke­lijk van het me­di­um dat voor de weer­ga­ve wordt ge­bruikt. Dit kun je ge­brui­ken om ge­schaal­de a beel­din­gen te to­nen op scher­men met ver­schil­len­de re­so­lu­ties om te voor­ko­men dat je te gro­te be­stan­den ver­stuurd. Dat is ook be­ter voor de performance. Je kunt ook geheel ver­schil­len­de a beel­din­gen to­nen om bij een klei­ner scherm bij­voor­beeld een bij­ge­knip­te fo­to te la­ten zien in plaats van de he­le fo­to te scha­len. Het <picture>-ele­ment wordt nu door al­le gang­ba­re brow­sers on­der­steund, maar bij ou­de­re ver­sies moet je Picture ill ge­brui­ken.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.