Vi­deoach­ter­grond met con­tent-over­lay

Zo­als te zien op brand.den­so.com/en

Web Designer Magazine - - Inhoud -

brand.den­so.com/en Voeg grap­hics voor een vi­deoach­ter­grond toe.

Groot lo­go So­ci­a­le­me­dia-links Voor­gron­da eel­din­gen

Video af­spe­len Uit­dij­en­de na­vi­ga­tie Het gro­te lo­go is in HTML ge­maakt, net als al­le an­de­re con­tent. In het voor­beeld ge­beurt dat via de main­con­tai­ner. Via de­ze links kan de be­zoe­ker ge­kop­pel­de so­ci­a­le­me­dia­pro ie­len be­zoe­ken. De kop­pe­lin­gen kun je de in­i­ë­ren bin­nen de con­tent-con­tai­ner. De ima­ge-con­tent kan a kom­stig zijn van a beel­dings­be­stan­den of van met CSS ge­de ini­eer­de vor­men. De ini­eer a beel­ding­se ec­ten in CSS om de down­lo­ad­groot­te te be­per­ken. Dit is de ach­ter­grond­vi­deo die ach­ter de con­tent van de pa­gi­na af­ge­speeld wordt. In het voor­beeld wordt daar de HTML5 video-tag voor ge­bruikt. WORKSHOPBESTANDEN Te vin­den op wd­mag.nl/wd iles Door te kie­zen voor een be­knop­te na­vi­ga­tie die uit­dijt, maak je meer ruim­te vrij om de hoofd­con­tent over­zich­te­lijk te pre­sen­te­ren.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.