TOP 5 Word­press ecom­mer­ce-the­mes

Maak je ei­gen win­kel­cen­trum met de­ze eer­ste­klas se­lec­tie

Web Designer Magazine - - Header | Inspiratie -

Pre­si­den bit.ly/2sh­si­wv

Een veel­zij­dig ei­gen­tijds the­ma dat ge­maakt is om men­sen te la­ten ko­pen. Je hebt de keu­ze uit tien lay-outs.

Vol­ta­ge bit.ly/2uk­vdsk

Maak je ei­gen elek­tro­ni­ca- en gad­gets­win­kel met dit pro­fes­si­o­neel uit­zien­de the­ma dat tal van mo­ge­lijk­he­den biedt.

Mr Ko­fii bit.ly/2tci0gw

Een tem­pla­te met een the­ma voor het ver­ko­pen van kof­fie­pro­duc­ten. Dit is een goed be­gin voor kof­fie en aan­ver­wan­te ar­ti­ke­len.

Claue bit.ly/2g1md­pu

Een mo­der­ne en strak­ke win­kel met heel veel lay-outs. In­clu­sief sto­re-lo­ca­tor lay-outs en an­de­re nut­ti­ge pa­gi­na’s.

Or­ga­nie bit.ly/2sbz7jw

Dit the­me voor bi­o­lo­gi­sche pro­duc­ten on­der­steunt Sho­pi­fy Sec­ti­ons en heeft acht mooie lay-outs voor je ho­me­pa­gi­na.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.