SI­TE HIGHLIGHT

Web Designer Magazine - - Webvr Goes Wild -

“On­ze fa­vo­rie­te fea­tu­re is de mul­ti­play­er­mo­de. Daar­mee kun je te­gen ie­der­een op elk ap­pa­raat we­reld­wijd in re­al­ti­me spe­len. Je kunt el­kaar ont­moe­ten in de Vr-ruim­te en je­zelf en an­de­ren uit­da­gen. Men­sen om je heen moe­ten er mis­schien aan wen­nen dat je ra­re be­we­gin­gen met je hoofd maakt, maar we den­ken dat het dat waard is.”

THO­MAS LICHT­BLAU Cre­a­ti­ve di­rec­tor

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.