ANNYANG

Web Designer Magazine - - Html5 Audio -

ta­la­ter.com/aan­yang Soms wil je wat meer dan al­leen maar wat audio af­spe­len. Annyang is spe­ci­aal ont­wor­pen om spraak­com­man­do’s in apps of ga­mes in te bou­wen. Dat kan dan voor ex­tra in­ter­ac­ti­vi­teit zor­gen. Er wor­den meer­de­re ta­len on­der­steund. Uit­ein­de­lijk moet Annyang met al­le gang­ba­re brow­sers kun­nen gaan wer­ken.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.