8. SPRAAK­HER­KEN­NING KLAAR

Web Designer Magazine - - Html5 Audio -

Om­dat je de UI uit­zet als de ge­brui­ker aan het in­spre­ken is, moet je die op de een of an­de­re ma­nier weer aan­zet­ten als de her­ken­ning is af­ge­rond. Dat zou je in de lis­ten()-func­tie kun­nen doen, maar die wordt al­leen op­ge­roe­pen als de mi­cro­foon­knop wordt in­ge­drukt. Er kun­nen ook an­de­re re­de­nen zijn waar­om de her­ken­ning stopt, zo­als de tijds­li­mie­ten van Goog­les API. Je kunt dan ook be­ter bij een an­der event aan­ha­ken: re­cog­ni­ti­on.onend = func­ti­on (event) {

do­cu­ment.ge­tele­ment­by­id(“speech_­but­ton”). sty­le.back­ground=’rgb(221,221,221)’;

is­re­cor­ding=fal­se;

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.