7. ONTVANG HET TRANS­CRIPT

Web Designer Magazine - - Html5 Audio -

Je hebt nu een knop om op­na­mes te star­ten en stop­pen. Maar nu moet je nog zor­gen dat trans­cript in de text-area op­duikt. Dat doe je met een hook in de events die de API ge­ne­reert door een func­tie aan re­cog­ni­ti­on.on­re­sult toe te ken­nen net na­dat het re­cog­ni­ti­on-ob­ject ge­ï­ni­ti­a­li­seerd is. De pay­load van die events be­vat tekst, die je aan het vol­le­di­ge trans­cript kunt toe­voe­gen. re­cog­ni­ti­on.on­re­sult = func­ti­on (event) { var in­te­rim_­trans­cript = ‘’; for (var i = event.re­sult­in­dex; i < event.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.