De re­sults ar­ray

Web Designer Magazine - - Html5 Audio -

De pay­load van de events waar je naar luis­tert heeft een ar­ray met re­sul­ta­ten. De tekst van een in­di­vi­du­eel re­sul­taat vraag je op met

event.re­sults[i][j].trans­cript Daar­bij is i een in­di­vi­du­eel her­kend woord in de spraak van de ge­brui­ker en is j een al­ter­na­tief voor dat woord. Naast toe­gang tot het trans­cript kun je ook kij­ken naar de be­trouw­baar­heid (con­fi­den­ce, tus­sen 0 en 1) van ie­der al­ter­na­tief:

event.re­sults[i][j].con­fi­den­ce Het eer­ste ele­ment van event.re­sults[i] is al­tijd het meest waar­schijn­lij­ke woord.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.